Kujawsko-Pomorskie / BYDGOSZCZ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

85-023 BYDGOSZCZ
Toruńska 55-57
+48 523 220 322 • +48 500 149 149

Rekrutacja na studia stacjonarne (dzienne)  trwa do 30 września 2020.

Rekrutacja na studia niestacjonarne (zaoczne) trwa do 20 października 2020.

Kujawsko–Pomorska Szkoła w Wyższa, nr 1 w Bydgoszczy (Perspektywy 2019): studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie; podyplomowe. Wykwalifikowana kadra, konkurencyjne czesne, pakiety zniżek, stypendia. Erasmus+, studia, praktyki zagraniczne staże. Komfortowy, nowoczesny, przyjazny dla osób niepełnosprawnych kampus.

Typ pliku: pdf
Informator o Uczelni

Oferta Edukacyjna

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Czesne370 PLN / miesiąc

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne400 PLN / miesiąc

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne200 PLN / miesiąc
Specjalności
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Administracja europejska
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja i zarządzanie w administracji
Własność intelektualna w sferze publicznej

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Administracja europejska
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja i zarządzanie w administracji
Własność intelektualna w sferze publicznej

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne290 PLN / miesiąc
Specjalności
Ekonomia menedżerska
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce
Handel międzynarodowy
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Psychologia w biznesie
Marketing i public relations
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Ekonomia menedżerska
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce
Handel międzynarodowy
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Psychologia w biznesie
Marketing i public relations
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne290 PLN / miesiąc
Specjalności
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Finanse i bankowość

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne290 PLN / miesiąc
Specjalności
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Finanse i bankowość

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne250 PLN / miesiąc
Specjalności
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
Resocjalizacja z kryminologią
Artpedagogika
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika rewalidacyjna
Profilaktyka uzależnień z terapią
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika ogólna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna ze wczesnym wspomaganiem rodziny
Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika opieki nad osobami starszymi
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychopedagogika
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
Resocjalizacja z kryminologią
Artpedagogika
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika rewalidacyjna
Profilaktyka uzależnień z terapią
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika ogólna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna ze wczesnym wspomaganiem rodziny
Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika opieki nad osobami starszymi
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychopedagogika
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie

Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne290 PLN / miesiąc

Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne290 PLN / miesiąc

Filologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
filologia angielska
filologia hiszpańska
Filologia germańska
Filologia rosyjska

Filologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
filologia angielska
filologia hiszpańska
filologia germańska
filologia rosyjska

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Budownictwo ogólne
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo drogowe
Technologia i organizacja budownictwa

Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne400 PLN / miesiąc
Specjalności
Budownictwo ogólne
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo drogowe
Technologia i organizacja budownictwa

Geodezja i kartografia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne400 PLN / miesiąc
Specjalności
Geodezja inżynieryjna

Geodezja i kartografia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne400 PLN / miesiąc
Specjalności
Geodezja inżynieryjna

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Teleinformatyka
Grafika komputerowa
Informatyka w usługach finansowych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
Systemy baz danych
Inżynieria oprogramowania
Technologie internetowe
Inżynieria dźwieku

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Teleinformatyka
Grafika komputerowa
Informatyka w usługach finansowych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
Systemy baz danych
Inżynieria oprogramowania
Technologie internetowe
Inżynieria dźwieku

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne370 PLN / miesiąc

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne400 PLN / miesiąc

Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne200 PLN / miesiąc
Specjalności
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Administracja europejska
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja i zarządzanie w administracji
Własność intelektualna w sferze publicznej

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Administracja europejska
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja i zarządzanie w administracji
Własność intelektualna w sferze publicznej

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne290 PLN / miesiąc
Specjalności
Ekonomia menedżerska
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce
Handel międzynarodowy
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Psychologia w biznesie
Marketing i public relations
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne250 PLN / miesiąc
Specjalności
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
Resocjalizacja z kryminologią
Artpedagogika
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika rewalidacyjna
Profilaktyka uzależnień z terapią
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika ogólna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna ze wczesnym wspomaganiem rodziny
Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika opieki nad osobami starszymi
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychopedagogika
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
Resocjalizacja z kryminologią
Artpedagogika
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika rewalidacyjna
Profilaktyka uzależnień z terapią
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika ogólna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna ze wczesnym wspomaganiem rodziny
Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika opieki nad osobami starszymi
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychopedagogika
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie

Budownictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne300 PLN / miesiąc
Specjalności
Budownictwo ogólne
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo drogowe
Technologia i organizacja budownictwa

Budownictwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne400 PLN / miesiąc
Specjalności
Budownictwo ogólne
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo drogowe
Technologia i organizacja budownictwa

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne400 PLN / miesiąc

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne400 PLN / miesiąc