Kujawsko-Pomorskie / BYDGOSZCZ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ

rekrutacja@kpsw.edu.pl

https://www.kpsw.edu.pl

+48 523 220 322 • +48 500 149 149

Oferta Edukacyjna

O nas

Rekrutacja na studia stacjonarne (dzienne)  trwa do 30 września 2020.

Rekrutacja na studia niestacjonarne (zaoczne) trwa do 20 października 2020.

Kujawsko–Pomorska Szkoła w Wyższa, nr 1 w Bydgoszczy (Perspektywy 2019): studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie; podyplomowe. Wykwalifikowana kadra, konkurencyjne czesne, pakiety zniżek, stypendia. Erasmus+, studia, praktyki zagraniczne staże. Komfortowy, nowoczesny, przyjazny dla osób niepełnosprawnych kampus.

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
200.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Administracja europejska
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja i zarządzanie w administracji
Własność intelektualna w sferze publicznej

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Administracja europejska
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja i zarządzanie w administracji
Własność intelektualna w sferze publicznej

Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
200.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Administracja europejska
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja i zarządzanie w administracji
Własność intelektualna w sferze publicznej

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
Administracja europejska
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja i zarządzanie w administracji
Własność intelektualna w sferze publicznej

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo ogólne
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo drogowe
Technologia i organizacja budownictwa

Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo ogólne
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo drogowe
Technologia i organizacja budownictwa

Budownictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo ogólne
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo drogowe
Technologia i organizacja budownictwa

Budownictwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo ogólne
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo drogowe
Technologia i organizacja budownictwa

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
290.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce
Handel międzynarodowy
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Psychologia w biznesie
Marketing i public relations
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce
Handel międzynarodowy
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Psychologia w biznesie
Marketing i public relations
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
290.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce
Handel międzynarodowy
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Psychologia w biznesie
Marketing i public relations
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
0.0 lat
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce
Handel międzynarodowy
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Psychologia w biznesie
Marketing i public relations
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Filologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
filologia angielska
filologia hiszpańska
Filologia germańska
Filologia rosyjska

Filologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
filologia angielska
filologia hiszpańska
filologia germańska
filologia rosyjska

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
290.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Finanse i bankowość

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
290.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Finanse i bankowość

Geodezja i kartografia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Geodezja inżynieryjna

Geodezja i kartografia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Geodezja inżynieryjna

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Teleinformatyka
Grafika komputerowa
Informatyka w usługach finansowych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
Systemy baz danych
Inżynieria oprogramowania
Technologie internetowe
Inżynieria dźwieku

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Teleinformatyka
Grafika komputerowa
Informatyka w usługach finansowych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
Systemy baz danych
Inżynieria oprogramowania
Technologie internetowe
Inżynieria dźwieku

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
250.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
Resocjalizacja z kryminologią
Artpedagogika
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika rewalidacyjna
Profilaktyka uzależnień z terapią
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika ogólna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna ze wczesnym wspomaganiem rodziny
Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika opieki nad osobami starszymi
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychopedagogika
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
Resocjalizacja z kryminologią
Artpedagogika
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika rewalidacyjna
Profilaktyka uzależnień z terapią
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika ogólna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna ze wczesnym wspomaganiem rodziny
Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika opieki nad osobami starszymi
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychopedagogika
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
250.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
Resocjalizacja z kryminologią
Artpedagogika
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika rewalidacyjna
Profilaktyka uzależnień z terapią
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika ogólna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna ze wczesnym wspomaganiem rodziny
Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika opieki nad osobami starszymi
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychopedagogika
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
300.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
Resocjalizacja z kryminologią
Artpedagogika
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika rewalidacyjna
Profilaktyka uzależnień z terapią
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika ogólna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna ze wczesnym wspomaganiem rodziny
Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
Pedagogika opieki nad osobami starszymi
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychopedagogika
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Czesne:
370.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
370.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
290.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
290.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania